නුදුටු ඇත්තක මිහිර

නුදුටු ඇත්තක මිහිර

Monday, February 25, 2013

දුප්පත්කමට එරෙහිව සටන් කරන්නේ කෙසේද

දුප්පත්කමට එරෙහිව සටන් කරන්නේ කෙසේද යන්නට එක් පිළිතුරක් සෑහෙයි.එනම්'අළුත් දෑ තැනීමෙන්' යන්නයි.
රටක් තම දුප්පත්කම දුරලීමට පස් වැදෑරුම් සහායක් ලබයි.


1) දියුණු කළ මානව සම්පත්2) ප්‍රයෝජනවත් ස්වාභාවික සම්පත්
3) ප්‍රාග්ධන සම්පත්
4) තාක්ෂණික නව නිපැයුම්
මා නව නිපැයුම් වෙත ඉදිරි මුළු ජීවිත කාලයේම සිසුන් මෙහෙයවීමට අපේක්ෂා කරනුයේ අපට ඉහත 1 සහ 4 ඉටුකළහැකි නම් දුප්පත්කම දුරලීමට රටට සහාය විය හැකිය යන විශ්වාසය මා තුල ඇති නිසයි.ඔබත් එයට එක් වන්න.

2013 නිපුණතා තරඟාවලිය

2013 වසර අපට ජය පිට ජය ගෙනාවා.නිපුණතා තරඟාවලියේ පළමු ස්ථානයත් තවත් ස්ථාන දෙකකුත් මා ඉදිරිපත් කළ සිසුන් දිනුවා.ඔවුන් උපරිම කැපවීමෙන් පුහුණුවීම් වල යෙදුණු නිසයි ජය ලැබුවේ.

නව නිපැයුම් තරඟ-2011,2012, සහ 2013


2011 නව නිපැයුම් තරඟයෙන් අපි පළමු තැන දිනුවා.
2012 අපෙන් ඉදිරිපත් වුන සිසිරට අන්තිම දිනයෙ ප්‍රශ්නයක් නිසා එන්න බැරිවුනා.ප්‍රසාද්,කාන්චන ඇතුළු අනෙක් සිසුන් පරිඝණකවල  අපතෙ යන දේ එක් කරල ආභරණ හදල ඉදිරිපත් කලා.එහෙත් සිසිරගෙ නමින් ඉදිරිපත් නොවූ නිසා තෑගි නැහැ.
2013 අපි වර්ග දෙකක් යටතෙ තරඟ කර දෙකටම තුන්වන ස්ථාන දිනුවා(රු.200000.00)

Wednesday, October 10, 2012

ගල්බොඩ ඇල්ලට යමු

දකුණු ආසියාවෙ හොඳම වතුර තියෙන ගල්බොඩ යන්න පිටත් වුනේ කොළඹින්  උදේ 5,50 ට.දවල් 11.00 වෙත්දි අපි ගල්බොඩ දුම් රිය පොළට ආවා.
එතැන් සිට ගල්බොඩ වතුයායෙ මුදුනටම නැග්ගා.
Innovation 2012Sri Lanka News-LOTUS TOWER THE TALLEST TOWER IN SOUTH ASIA TO BE BUILT I...


Investing in Sri Lanka